Relaxační centrum Savitar Litomyšl

Novinky a zajímavosti Savitar Litomyšl

Historie domu Savitar

Dům č.p.202 na Braunerově nám. v Litomyšli je kulturní památkou.

Jedná se o dům středověkého založení, s klasicistní přestavbou v 19. stol. Podkroví domu je tvořeno specifickým úžlabím vedoucím středem domu, čímž je z čelního pohledu vytvořen jedinečný tvar, tzv. “vlaštovka”.

Dnešní stavba pravděpodobně vznikla po požáru r.1775 (uliční a dvorní křídlo) na zcela uvolněné a nově přeměřené parcele. Objekt byl zásadně přestavěn po požáru r.1814. Dům je cenný především dochováním historických konstrukcí, ojedinělá je i patrová atika kryjící konstrukci střechy a sloupová arkáda renesančního typu ve dvoře. Dům stojí ve svahu a z dvorního traktu se na přilehlou zahradu vstupuje z úrovně patra.

Tento z historického hlediska ceněný objekt stál po více jak jedno desetiletí zcela nevyužit, a postupně chátral až do stavu, kdy jeho okamžitá rekonstrukce byla více než nutná. S tímto úmyslem jej také získala společnost SAVITAR, aby provedla jeho kompletní rekonstrukci s citlivým zachováním historického rázu domu a vytvořila zcela nové komplexní relaxační centrum.

2017-01-22T14:37:04+01:00